tomas falsas

Les nostres tomes falses!

Un outtake o toma descartada és una toma o escena d’una pel·lícula o programa de televisió, que ha estat filmada però no és usada en l’edició final, usualment per motius de “harmonia”. Alguns són errors de tall humorístic, coneguts com bloopers o chascarros. Poden ser també versions completes d’enregistraments que són rebutjades a favor d’una altra versió.

Les tomes falses, aquestes grans estimades arreu del món i, de vegades, tan oblidades. Aquestes que sempre ens treuen un gran somriure. Per això, aquest post el dediquem a elles, a les tomes falses dels nostres programes. Gaudir-les!